dilluns, 3 de març de 2014

VICENT SANCHIS

CARTA OBERTA A VICENT SANCHISBenvolgut Sr. Sanchis,

Aquesta carta oberta no ve motivada per cap dels seus articles, articles que llegeixo sempre que m’és possible, doncs tot allò que vostè expressa estaria força en sintonia amb el meu ideari.

Primerament li haig d’aclarir que donada la meva poca sociabilitat no conec, ni tinc contacte, ni amistat, ni res de res amb cap membre de les tres candidatures que és presenten a les eleccions de l’Ateneu Barcelonès per triar la propera Junta. Reitero no tinc cap mena de relació amb cap membre de cap de les tres candidatures.

Si m’adreço a vostè és com a sòcia de l’Ateneu Barcelonès i la meva sorpresa en veure que vostè s’aplega dins la candidatura de l’actual Junta, que amb algunes variants, representa la Junta de la continuïtat en les eleccions d’aquest mes. Vagi per endavant que vostè ha de fer allò que consideri més addient, però la seva inclusió en aquesta candidatura no puc més que atribuir-la a una esbiaixada informació o a una desinformació directament, i si em permeto pensar així és perquè a vostè l’he vist poc per l’Ateneu, no vull dir que vostè no hi vagi, podríem dir que no hi hem coincidit, tot i que jo hi vaig força sovint. Però bé, imagino que vostè és soci i fa ús de l’Entitat com millor consideri.

Atès el darrer punt, haig de pensar que no està al cas d’un malestar general que plana per damunt de la Institució a causa d’una Junta despòtica i superba que tracta els socis (i sòcies) en termes empresarials i que dirigeix l’Ateneu com una empresa i no atén que l’Ateneu marca una diferència més enllà del mercantilisme.

No sóc una de les sòcies més antigues però ja he pogut assistir a  tres eleccions on sempre ha guanyat la Junta continuista i no sempre de manera clara, les darreres no va quedar clar què va passar amb el vot per correu, i el més sorprenent és que aquell dia voten persones que no se’ls veu mai per l’Ateneu, evidentment com a socis i sòcies tenen dret a vot, però també és significatiu que solament vinguin a votar.

Com aquesta carta es fonamenta en el seu desconeixement (el de vostè), li assenyalaré alguns temes que preocupen:

-        No s’entén que l’Ateneu hagi de fer aportacions econòmiques a l’Escola d’Escriptura quan se suposa que hauria de ser a l’inrevés ni tampoc que hi hagi una empresa dins l’Ateneu dedicada a l’Escola, en principi l’Ateneu no hauria de tenir cap empresa. Cal afegir que aquelles persones que s’inscriuen a l’Escola d’Escriptura passen a ser automàticament socis de l’Ateneu, però en el cas contrari, és a dir, si un soci vol fer un curs a l’Escola d’Escriptura no té cap mena de prerrogativa. Rectifico, tenen el 5% de descompte.

-        La Junta actual va intentar tancar tots els festius anuals adduïnt que no cobria les despeses, però aquesta mateixa Junta ha fet una despesa d’envergadura per actualitzar la pàgina web, res a dir, les noves tecnologies són necessàries però no és necessari ni justificable tancar els festius, en aquest punt li haig d’aclarir  que hi va haver un clam força generalitzat i finalment aquesta Junta, a la qual vostè s’hi ha afegit, va haver de cedir, però és tanta la seva supèrbia que ho va fer parcialment, de manera que van reduir el tancament de tots els festius, però per a més vergonya de l’Entitat com a tal, obre l’11 de setembre (ja sap que és la Diada Nacional) i tanca el 12 d’octubre (día de la raza y de la hispanidad) quan ja, força entitats i cada cop més, tothom sap que aquell dia no hi ha res a celebrar, si de cas un genocidi. Per a reblar aquest punt assenyalar-li que davant l’Ateneu no hi oneja la senyera.

-        Una altra incomprensió del soci (i sòcia) és el fet que els llibres, que per causa d’espai no hi caben a l’Ateneu, s’han traslladat o està previst de traslladar-los a un dipòsit a Lleida, un trasllat a Lleida s’entendria en el cas d’una institució nacional, però no és el cas de l’Ateneu Barcelonès, que com el seu nom assenyala és Barcelonès. Què passa si un soci vol o necessita un llibre ubicat a Lleida, no se li servirà?, i si ho fa, en quants dies? I quin serà el cost del trasllat (venir i retornar) d’aquest llibre i s’hi passa sovint quin serà el seu cost anual que, recorde-m’ho, paga el soci.

-        Els socis que per la causa que sigui porten el dinar de casa, no poden gaudir del jardí tot dinant, sinó que s’habilita una aula (la 307) i se’ns diu que hem de dinar allà, sense saber-ne ben bé les raons, solament que la Junta així ho va decidir.

-        És van perdre els concerts que promou Mas i Mas, li suggereixo que s’informi de les causes a través de la mateixa promotora, la qual va estar esperant una resposta durant mesos i davant la imminència d’inici de temporada va haver de buscar un nou espai on ubicar els seus concerts, això ha estat una pèrdua cultural per a l’Ateneu, doncs aquests concerts tenen un públic fidel.

-        Per acabar, com un símptoma de mala salut, assenyalar-li que per aquestes eleccions d’una nova Junta, s’ha constituït una vetlloria , la qual es formada per tres membres de la Junta actual més la Gerent, quan el que hagués estat democràtic, transparent i transversal és que aquesta vetlloria hagués estat constituïda per un membre de cadascuna de les tres candidatures que és presenten.

Això ha estat nomes allò que ara, sense pensa-hi gaire, em revé a la memòria. Un altre tema seria la pressió i el malestar que pateixen els treballadors, amb una Junta que mitjançant l’actual Gerent treballen pressionats, de vegades coaccionats i que anant més allà del que èticament és lícit, se’ls “invita” que exerceixin la denúncia. Li recordo que en una de les assemblees els treballadors van desplegar una pancarta per tal que els socis estiguéssim informats. També entenc que no essent treballadora de l’Entitat no estic prou qualificada per emetre cap judici, però el que si és pot constatar és que en aquests moments aquesta Junta actual no té ningú content, ni socis ni treballadors.

I vostè, es demanarà per què no ho hem manifestat en les assemblees convocades, personalment ho he fet i d’altres socis, que tampoc tinc el gust de saber qui són (pot  estar-ne segut), també ho han fet i al final tot ha acabat malament, sense cap aclariment i amb una Junta cada cop més nerviosa i fins i tot alguns dels seus membres, perdent els estreps.

Bé.... perdoni si això ha estat massa llarg, però només puc concebre la seva candidatura des del desconeixement i que algú vol aprofitar el seu prestigi (el de vostè) per fer revenir una credibilitat a la desacreditada Junta actual.

Probablement no llegeixi aquesta carta, ja que aquest bloc solament el visita la família i quatre amics benvolents, però si per un casual es perd per aquí, donc per fet que s’adreçarà els seus companys de candidatura per tal de treure’n l’entrellat, si el descabdella m’ho fa saber.

Evidentment tot això té sentit si vostè no en tenia cap notícia d’allò comentat més amunt, però si ja ho coneix, llavors aquesta carta hauria de tenir un altre to.

Cordialment,

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada