dissabte, 29 de novembre de 2014

PROVERBI XINÈS ó ARRÒS A LA CUBANA