dilluns, 13 de novembre de 2017

THOMAS BERNHARD
HORMIGÓN / EXTINCIÓN
Thomas Bernhard
Traducció: Miguel Sáenz
Alfaguara
552 pàgines